08-50440330 info@kius.se
Select Page

Optiqo

Nu är vi igång med vårat nya arbetsorder system levererat av Optiqo samma leverantör som våra stämpel klockor! Arbetsorder systemet fungerar på två olika sätt. varje morgon så lägger du din telefon mot en liten plast etikett som sitter i fika rummet. När telefonen...