Miljövärdar

En Miljövärd© är guld värd!

Efter att vi har hjälpt till med att inventera och skapa en miljöriktig, ekonomisk och långsiktigt hållbar källsorteringslösning är det våra miljövärdar som är nyckeln till att den nya hanteringen består.

Kius miljövärdar kan också ställa högre krav på hämtande entreprenör åt fastighetsägaren än vad personal som är anställd av hämtande entreprenör kan göra. Det är sällan populärt hos hämtande entreprenörer att t.ex. minska antalet hämtningar vilket sänker entreprenörens intäkter, men det behöver inte Kius miljövärdar bry sig om. Vi ser till våra kunders bästa och fokuserar på att optimera lösningarna så att hanteringen blir så ekonomisk och miljöriktig som möjligt. Vi har alltså ingen vinning i transporter, behandlingsavgifter och materialersättningar. Vår vinning ligger i att sälja vår kunskap och tid.

Ordet Miljövärd har vi varumärkesskyddat för att den som har en miljövärd ska kunna veta att det står för kompetens. Våra miljövärdar får regelbundet utbildning och har mandat att kommunicera med både våra kunder, hyresgäster och entreprenörer för att kunna se till att avfallshanteringen och källsorteringen blir så ekonomisk och miljöriktig som möjligt.

Andra tjänster