08-50440330 info@kius.se
Select Page

Kius Miljökompetens AB

Ett tekniskt företag

Vi använder oss av den senaste tekniken för att alltid arbeta så effektivt och miljösmart som möjligt.

Redo för framtiden!

Vi planerar långsiktigt och vårt mål är att alltid ta fram lösningar som håller i längden.

Vi är helt opartiska!

Vi är helt opartiska när det kommer till avfall. Detta för att vi ska kunna jämföra mellan entreprenörerna och välja den som ger bäst pris för vår kund!

v

Kundsupport på ett smidigt sätt!

Felanmälan sker i din telefon genom att fylla i en blanket och inom några sekunder så har en miljövärd fått en arbetsorder på detta.

Kius 1999-2019

Kius startades som ett konsultföretag med ideologin att vara ett opartiskt företag med målet att sänka kundernas kostnader och miljöpåverkan. Denna ideologi är fortfarande vad vi strävar efter! Vi agerar som en mellanlänk mellan kunden och dem hämtande entreprenörerna.

Vad gör Kius?

Kius hjälper fastighetsägare att styra upp sin avfalls situation. Det kan i många fall innebära att vi planerar upp källsorteringen så att de fraktioner som bör finnas just för den fastigheten finns och att det finns tillräckligt med kärl för respektive fraktion. Vi hjälper även till att gå igenom era priser från de hämtande entreprenörerna och vi ser då till att ni har dem bästa möjliga priserna för respektive fraktion. I vissa fall kan det vara så enkelt att det inte finns någon utsortering av mjukplast utan att all mjukplast går ihop med hårdplasten, ett sådant exempel resulterar i att ni betalar för mjukplastens bortforssling istället för att ni ska få betalt för den.