08-50440330 info@kius.se
Select Page

Våra tjänster

k

Konsult/Projektering

Miljövärdar

Godsmottagning

Kameravärdar

i

Utbildningar

01

Konsult/ projektering

Vi inventerar den nuvarande hanteringen och vilka behov som finns i fastigheten, samt ser över nuvarande avtal med hämtande entreprenör eller hjälper till att upphandla en ny. Vi sammanställer inventeringen i ett dokument där vi också redovisar ett förslag på ny/förbättrad hantering med kostnadsjämförelser och tydligt åtgärdsförslag.

02

Miljövärdar

Efter att vi har inventerat och skapat en miljöriktig, ekonomisk och långsiktigt hållbar lösning är det våra miljövärdar som är nyckeln till att den nya hanteringen består.

03

Godsmottagning

Vi har bemannat flera olika godsmottagningar inom Stockholms regionen under flertalet år och utvecklat ett väldigt kvalitetssäkert system. Vi scannar samtliga pakets streckkoder som skriftligt kvitteras ut av kunden. Alla paket går att spåra upp till 12 månader.

04

Kameravärdar

I många källsorteringsrum och på många lastkajer kan ”Kiuskameror” ha en stor funktion att fylla. Två gånger per dag tittar våra kameravärdar på varje kamera och åtgärdar det som behövs. Antingen kontaktas en av Kius miljövärdar, kundens egen personal på plats eller t.ex. hämtande entreprenör. Detta sparar mycket tid och pengar eftersom ingen behöver ta sig rent fysiskt till rummet för att kontrollera status. Dessutom kan dumpningar och andra problem i rummen åtgärdas betydligt snabbare med hjälp av Kius kameratjänst.

05

Utbildningar

Vi erbjuder specialanpassade utbildningar inom källsortering och avfallshantering för alla olika typer av kunder och verksamheter.

Låt oss hjälpa er!

Vi svarar inom 24 timmar

Kontakta oss idag!